Kontakt:


 

Pytania testowe ze znajomości znaków drogowych

znaki ostrzegawcze (1)

znaki ostrzegawcze (2)

znaki ostrzegawcze (3)

znaki zakazu (1)

znaki zakazu (2)

znaki zakazu (3)

znaki zakazu (4)

znaki nakazu

znaki poziome i sygnalizatory świetlne (1)

znaki poziome i sygnalizatory świetlne (2)

hasła o odblaskach

e-mail:

 

Ostatnia aktualizacja:

11-11-2009

 

 

 

 

Niniejszym mamy przyjemność dostarczyć państwu zakres najnowszych i niezbędnych w ruchu drogowym przepisów (stan prawny na dzień 09-11-2009), których znajomość jest naszym zdaniem bezwzględnie konieczna do prawidłowego poruszania się po polskich drogach, a także kilka zestawów testów pozwalających w sposób interaktywny skontrolować znajomość prawa. Zmiany w zakresie podstawowych przepisów są okresowo aktualizowane na stronie prawo.html (w miarę postępujących zmian w przepisach).

Test przedstawiony na stronie testu przykładowego z banku pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych zawiera 20 pytań z bazy pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy (opublikowanych przez Min.Infrastruktury - ok. 1000 pytań) dla kandydatów na kierowców we wszystkich kategoriach praw jazdy (A, B, C, D, T). Ich przerobienie i nauczenie się gwarantuje zdanie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy określonej kategorii, bowiem z tej bazy losowo wybierane są pytania przez komputer (na którym zdawany jest egzamin). Pytania oznaczone literą "Z" obowiązują na wszystkie kategorie praw jazdy oraz kategorię "B". Dodatkowo dla kategorii "A" przewidziane są pytania z grupy pytań oznaczonych literą "A", dla kategorii "C" - z grupy "C", itd. Testy te można ściągnąć stąd.

Test przedstawiony na stronie test przykładowy ze znajomości ustawy "Prawo o ruchu drogowym" zawiera przykładowe pytania z zakresu znajomości ustawy "Prawo o ruchu drogowym". W testach odpłatnych, które można ściągnąć stąd znajduje sie 420 pytań pogrupowanych po 20 pytań w każdym zestawie testowym i są one poszerzeniem wiedzy zawartej w pytaniach z testów egzaminacyjnych. Polecamy je zarówno kandydatom na kierowców dla dogłębniejszego zapoznania się z obowiązującymi przepisami, jak i kandydatom na instruktorów oraz egzaminatorów.

Testy zawarte na stronach ogólnodostępnych z zakresu znajomości znaków drogowych znajdują się tu. Zawierają pytania z zakresu znajomości znaków drogowych zawartych w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych i stanowią uzupełnienie wiadomości koniecznych do uzyskania prawa jazdy, gdyż opracowana przez ministerstwo baza pytań dla kandydatów na kierowców nie obejmuje swoimi testami wszystkich znaków.

Zwracamy uwagę, że dla prawidłowego działania testów konieczne jest zezwolenie w przeglądarce internetowej na wykonywanie plików javascript (ich zablokowanie uniemożliwi otrzymanie prawidłowych odpowiedzi).

Komplet wszystkich testów wyżej wymienionych, a więc:

- testy egzaminacyjne

- testy ze znajomości ustawy "Prawo o ruchu drogowym"

- testy ze znajomości znaków drogowych

wraz z najbardziej niezbędnymi aktami prawnymi można ściągnąć stąd w formie pliku TESTY.exe . Plik "waży" ok. 40MB. Jego otwarcie jest możliwe po uiszczeniu opłaty w symbolicznej wysokości 9,90 PLN na konto wskazane tu.

Po dokonanej wpłacie konieczne jest wysłanie e-maila na adres informującego o dokonanej wpłacie!!!

Po wpływie w/w kwoty na konto zostanie odwrotnie podany kod odblokowujący na podany zwrotny adres e-mailowy.

 

Ponadto w serwisie znajdują się animowane krzyżówki drogowe (w formie plików .swf), z których 2 przykładowe znajdują się tu. Całość zawiera 21 krzyżówek drogowych, przedstawiających różne sytuacje drogowe w humorystyczny sposób. Wszystkie te krzyżówki można pobrać stąd. Ich otwarcie jest możliwe po uiszczeniu opłaty w symbolicznej wysokości 2,50 PLN na wskazane tutaj konto.

Po dokonanej wpłacie konieczne jest wysłanie e-maila na adres informującego o dokonanej wpłacie!!!

Po wpływie w/w kwoty na konto zostanie odwrotnie podany kod odblokowujący na podany zwrotny adres e-mailowy.

Gwarancją jakości opracowanych przez nas testów jest wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Droga i Bezpieczeństwo". Nieco więcej o współpracy można znaleźć na stronie "O nas".

 

Ewentualne problemy w działaniu, dostrzeżone błędy proszę kierować na adres:

a j e x @ v p . p l

Poniżej linki do poszczególnych testów i animacji:

Ważniejsze akty prawne (przepisy)

Testy - pytania przykładowe z bazy pytań egzaminacyjnych w formie testów interaktywnych

Testy - pytania przykładowe z zakresu znajomości ustawy "Prawo o ruchu drogowym" w formie testów interaktywnych

Testy - pytania z zakresu znajomości znaków drogowych w formie testów interaktywnych

Animowane krzyżówki drogowe (.swf)

 

Życzymy samych trafnych odpowiedzi!