Testy w pierwszym formularzu zostały opracowane w oparciu o ustawę "Prawo o ruchu drogowym" wg stanu prawnego na dzień 18-10-2009 i są przeznaczone przede wszystkim do celów edukacyjnych. Zawierają one łącznie 420 pytań w formularzach po 20 pytań - jak na stronie testu przykładowego. Pytania są uszeregowane zgodnie z porządkiem artykułów zawartych w ustawie "Prawo o ruchu drogowym".

Testy w drugim formularzu zostały opracowane w oparciu o publikowaną przez MSWiA bazę pytań dla kandydatów na prawo jazdy. Zawierają one łącznie ok. 1000 pytań w formularzach po 20 pytań - jak na stronie testu przykładowego.

Testy o numerach od 01-25 obejmują pytania ogólne dotyczące wszystkich kandydatów oraz kategorii B

Testy o numerach od 26-28 obejmują pytania dotyczące kandydatów na prawo jazdy kategorii A

Testy o numerach od 29-31 obejmują pytania dotyczące kandydatów na prawo jazdy kategorii T

Testy o numerach od 32-40 obejmują pytania dotyczące kandydatów na prawo jazdy kategorii C

Testy o numerach od 41-51 obejmują pytania dotyczące kandydatów na prawo jazdy kategorii D

Opanowanie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące danej kategorii jest gwarancją zdania egzaminu państwowego teoretycznego, gdyż z tej bazy pytań wybierane są losowo pytania egzaminacyjne (18), na które kandydat na kierowcę musi poprawnie odpowiedzieć. Formularze zawierają po 20 pytań i po wypełnieniu każdego z formularzy, po kliknięciu przycisku "Zobacz wynik" pojawia się informacja o prawidłowości jego wypełnienia - jak na stronie testu przykładowego. Wszystkie formularze zawierają łącznie ok. 1000 pytań.

Obydwa testy są spakowane razem w jeden plik i oprócz obu testów zawierają ponadto ogólnodostępne w serwisie testy z zakresu znajomości znaków drogowych jak tutaj oraz aktualne akty prawne, które znajdują się tu.

 

Polecamy je kandydatom na egzaminatorów, instruktorów i kierowców!

Testy można pobrać z tej strony (poniżej). Jest to plik typu .exe, samorozpakowujący się, zakodowany, którego otwarcie wymaga znajomości klucza. Klucz można otrzymać:

Wpłacając na konto nr 57 2130 0004 3001 0275 6823 0001 kwotę 9,90 PLN.
Adres odbiorcy: Barbara Bańka, ul. Belgradzka 20, 02-793 Warszawa

Po dokonanej wpłacie konieczne jest wysłanie e-maila na adres informującego o dokonanej wpłacie! Po wpływie w/w kwoty na konto zostanie odwrotnie podany kod odblokowujący na podany zwrotny adres e-mailowy.

 

Uwagi:

1. Aby ściągnąć testy należy:

a. Kliknąć przycisk powyżej i ściągnąć plik TESTY.exe na dysk komputera.
b. Uruchomić eksplorator Windows, znaleźć plik TESTY.exe i kliknąć dwukrotnie.
c. Ustawić folder docelowy w pojawiającym się oknie i kliknąć"Instaluj"
d. Pojawi się żądanie podania hasła - należy wpisać hasło otrzymane e-mailem i wypakować wszystkie testy do wybranego folderu.

Wypakowane pliki przyjmą postać adresu strony z rozszerzeniem .html lub htm

2. Aby rozpocząć korzystanie z testów należy kliknąć (w folderze gdzie rozpakowane są pliki) start.html

 


Życzymy samych pozytywnych wyników!

 

powrót do strony głównej

 

ostatnia modyfikacja: 09-11-2009